برچسب: محصولات گلخانه ی

اخبار ۲ طرح گلخانه‌ای بنیاد برکت در زرندیه بهره‌برداری شد

۲ طرح گلخانه‌ای بنیاد برکت در زرندیه بهره‌برداری شد

اخبار ۵۰ هزار هکتار فضای گلخانه‌ای محصولات کشاورزی در کشور احداث می‌شود

۵۰ هزار هکتار فضای گلخانه‌ای محصولات کشاورزی در کشور احداث می‌شود