برچسب: قالیبافان

اخبار کشاورزان و قالیبافان از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند

کشاورزان و قالیبافان از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند