برچسب: احداث گلخانه

اخبار شرایط سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید تسهیل شود

شرایط سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید تسهیل شود

اخبار ۵۰ هزار هکتار فضای گلخانه‌ای محصولات کشاورزی در کشور احداث می‌شود

۵۰ هزار هکتار فضای گلخانه‌ای محصولات کشاورزی در کشور احداث می‌شود