برچسب: ابراهیم ولدخانی

اخبار قرارداد طرح توسعه واحد پلی‌اتیلن سبک خطی پتروشیمی شازند امضا شد

قرارداد طرح توسعه واحد پلی‌اتیلن سبک خطی پتروشیمی شازند امضا شد