برچسب: آمونیاک

اخبار شرکت پتروشیمی شیراز فعالیت متوقف شده را آغاز کرد

شرکت پتروشیمی شیراز فعالیت متوقف شده را آغاز کرد