برچسب: آب و فاضلاب

اخبار طرح آبرسانی جم بوشهر ۱۲ سال بدون ردیف اعتباری در دست اجراست

طرح آبرسانی جم بوشهر ۱۲ سال بدون ردیف اعتباری در دست اجراست

اخبار ۳طرح مهم آب و فاضلاب در آذربایجان غربی افتتاح‌می شود

۳طرح مهم آب و فاضلاب در آذربایجان غربی افتتاح‌می شود