برچسب: آب سد

اخبار حجم آب سدهای آذربایجان غربی به کمتر از ۵۰ درصد رسید

حجم آب سدهای آذربایجان غربی به کمتر از ۵۰ درصد رسید