برچسب: آبرسانی

اخبار پیشرفت ۹۰ درصدی مخزن ذخیره آب روستای هفت چشمه ایلام

پیشرفت ۹۰ درصدی مخزن ذخیره آب روستای هفت چشمه ایلام

اخبار طرح آبرسانی جم بوشهر ۱۲ سال بدون ردیف اعتباری در دست اجراست

طرح آبرسانی جم بوشهر ۱۲ سال بدون ردیف اعتباری در دست اجراست

اخبار اجرای بیش از ۲۰۰۰ متر خط انتقال در جنوب غربی استان تهران

اجرای بیش از ۲۰۰۰ متر خط انتقال در جنوب غربی استان تهران