گندزدایی لوله‌های آبرسانی، مخازن، چاهها
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

گندزدایی لوله‌های آبرسانی، مخازن، چاهها

قبل از گندزدایی ، جدار داخلی مخازن با برس سیمی تمیز و شست وشو گردد و با توجه به حجم مخزن به ازای هر متر مکعب ۴۳ گرم پرکلرین ۷۰ درصد به صورت محلول آماده نمود.

 قبل از اینکه چاهی مورد استفاده قرار گیرد(چه پس از تعمیرات- چه چاه جدیدالاحداث ) باید گندزدائی گردد تا آلودگی (توسط باکتریها) که از طریق کار کردن وسایل و یا آبهای سطحی به وجود آمده خنثی گردد. ابتدا باید لوله جدار چاه و دیوار آن با محلول کلر قوی شست و شو گردد.

برای این منظور حجم آب چاه باید محاسبه شود و بازاء هر متر مکعب ۳/۴ گرم کلر ۷۰ درصد اضافه گردد آب کلرزده چاه باید ۱۲ ساعت بماند و بعد آنرا با تلمبه خارج نمایند..

چنین آبی قابلیت شرب را ندارد و نباید به مصرف برسد. جهت سهولت کار میزان کلر مورد مصرف هر متر حفاری در داخل آب در سایزهای مختلف در جدول زیر اعلام می گردد.

با توجه به جدول زیر به ازای هر شاخه لوله مقدار کلر مورد نیاز در نظر گرفته شود

جدول گند زدائی لوله های آب

قطر لوله به میلی متردرصد خلوص کلرکلر مورد نیاز یک شاخه 5 متری به گرمساعت ماند کلر
۱۰۰۷۰۷۲/۱۱۲
۱۵۰۷۰۸/۳۱۲
۲۰۰۷۰۷۵/۶۱۲
۲۵۰۷۰۶/۱۰۱۲
۳۰۰۷۰۲/۱۵۱۲
۳۵۰۷۰۷۷/۲۰۱۲
۴۰۰۷۰۹/۲۶۱۲
۵۰۰۷۰۴۲۱۲
۶۰۰۷۰۶۰۱۲
۷۰۰۷۰۸۳۱۲

مثال: اگر ۱۰۰ شاخه لوله ۲۰۰ میلیمتر در توسعه شبکه باشد کلر موردنیاز ۶۷۵ گرم خواهد بود (۶۷۵=۱۰۰*۷۸/۶) که آنرا به صورت محلول درآورده و در حین آب اندازی خط وارد جریان آب می نمائیم. جهت به جریان انداختن آب لوله لازم است شیر انتهایی خط باندازه نیم دور باز گردد و پس از پر شدن کل لوله ها شیر فلکه کاملاً بسته گردد و بعد از ۱۲ ساعت آب تخلیه ( این آب غیر قابل شرب است) و سپس آبگیری و به مصرف برسد.

بیشتر بخوانید !
لوله های لی فلت

نحوه گندزدایی مخازن تعمیر شده و یا جدیدالاحداث

طبق جدول زیر مقدار کلر مورد لزوم محاسبه گردد. 

حجم مخزن به متر مکعبدرصد خلوص کلرکلر مورد مصرف به کیلو گرمساعت ماند کار
۱۰۰۷۰۳/۴۱۲
۲۰۰۷۰۶/۸۱۲
۵۰۰۷۰۵/۲۱۱۲
۱۰۰۰۷۰۴۳۱۲
۱۵۰۰۷۰۵/۶۴۱۲
۲۰۰۰۷۰۸۶۱۲
۵۰۰۰۷۰۲۱۵۱۲
۱۰۰۰۰۷۰۴۳۰۱۲
۲۰۰۰۰۷۰۸۶۰۱۲

مطالب مفید دیگر :

انواع لوله پلی اتیلن آبیاریآیا لوله های پلی اتیلن برای انتقال آب شرب مناسبند؟مزایای لوله های پلی اتیلنلوله فلکسیبل چیست و انواع آن کدام است؟مقایسه لوله های پلی اتیلن و لوله های فولادی