کشاورزی استان مرکزی
مصرف سم کشاورزی استان مرکزی کمتر از میانگین کشوری
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مصرف سم کشاورزی استان مرکزی کمتر از میانگین کشوری

مسلم مجدآبادی : توقف سه تا چهار ماهه فعالیت‌های کشاورزی در استان به دلیل فصل سرما و بالا بودن کشت محصولات دیم نسبت به آبی در اراضی کشاورزی استان مرکزی از جمله مهمترین عوامل کاهش مصرف سم در این بخش است.

کشاورزی استان مرکزی

وی بی اطلاعی از میزان و سوء مصرف را از جمله مهمترین عوامل افزایش استفاده از سموم در تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: افزایش مصرف سموم در محصولات کشاورزی، سوختگی و کاهش تولید را به همراه داشته و نیاز است کشاورزان برای استفاده از آنها نظرات کارشناسی را لحاظ کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی یاد آور شد: ۲ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی سالانه در این استان تولید می شود که ۴۰۰ هزار تن آن محصول گندم بوده و تا ۲ ماه پیش از برداشت این محصول، از هیچگونه سمی استفاده نمی‌شود.

مجدآبادی افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد سموم استفاده شده در محصولات کشاورزی این استان نیز کم خطر و بدون خطر است.

وی میزان استفاده از سموم در بخش کشاورزی کشور را یک پنجم کشورهای اروپایی و یک سوم دنیا دانست و افزود: بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی وجود مقداری سم در محصولات کشاورزی مجاز بوده و تاکنون آزمایش مستندی مبنی بر وجود سموم بالا در محصولات کشاورزی استان مرکزی گزارش و مشاهده نشده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: نیاز است در صورت مشاهده وجود سموم بیش از حد استاندارد در محصولات کشاورزی استان، نام مزرعه و گلخانه برای برخورد به سازمان جهادکشاورزی اعلام شود.

بیشتر بخوانید !
اردبیل یکی از ۱۰ استان برتر کشوری در اجرای سامانه نوین آبیاری است

مجدآبادی نبود بازار برای محصولات ارگانیک را از جمله مهمترین مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: قیمت تمام شده این محصولات به دلیل عدم استفاده از سموم کشاورزی و کاهش تولید نسبت به سایر تولیدات، بیشتر بوده و نیاز است با فرهنگ‌سازی زمینه استفاده و ایجاد بازار آنها را در کشور و استان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: استاندارد تولید محصولات کشاورزی در کشور اکنون تشویقی بوده و تولیدکنندگان بدون وجود بازار و تنها برای تشویق اقدام به تولید محصولات ارگانیک می‌کنند.  

استان مرکزی با وجود صنعتی بودن در زمره ۱۰ استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره بردار شامل ۲۰ درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند.
۶۷۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و ۲ دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.

مطالب مفید دیگر :

بررسی مشکل تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی در وزارت صنعت – افزایش بهره‌وری آب در اراضی کشاورزی میامی – ارائه آموزش های نوین باغداری اولویت جهاد کشاورزی است – حمایت وزارت جهاد کشاورزی از استارتاپ ها در بخش کشاورزی – نرخ خرید تضمینی ۲۵ قلم محصول کشاورزی مورد رضایت تولید‌کنندگان نیست