لوله لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
شیر انشعاب ۱۶ × تیپ ( آب لوله بسپار ) شیر انشعاب ۱۶ × تیپ ( آب لوله بسپار ) 4620 4620
تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۷۵ × ۹۰ میلیمتر ۱۶ اتمسفر (پلی رود) تبدیل جوشی فشار قوی پلی اتیلن ۷۵ × ۹۰ میلیمتر ۱۶ اتمسفر (پلی رود) 18400 18400
تبدیل دنده ای ۱ × ۱٫۴ ۱ اینچ (پلی رود) تبدیل دنده ای ۱ × ۱٫۴ ۱ اینچ (پلی رود) 8100 8100
درپوش موقت جوشی ۱۱۰ میلیمتر (پلی ران) درپوش موقت جوشی ۱۱۰ میلیمتر (پلی ران) 6964 6964
درپوش موقت جوشی ۹۰ میلیمتر (پلی ران) درپوش موقت جوشی ۹۰ میلیمتر (پلی ران) 5451 5451
درپوش موقت جوشی ۷۵ میلیمتر (پلی ران) درپوش موقت جوشی ۷۵ میلیمتر (پلی ران) 3786 3786
درپوش موقت جوشی ۶۳ میلیمتر (پلی ران) درپوش موقت جوشی ۶۳ میلیمتر (پلی ران) 2728 2728
درپوش تست جوشی ۱۶۰ میلیمتر (پلی ران) درپوش تست جوشی ۱۶۰ میلیمتر (پلی ران) 11200 11200
درپوش تست جوشی ۱۲۵ میلیمتر (پلی ران) درپوش تست جوشی ۱۲۵ میلیمتر (پلی ران) 8175 8175
درپوش تست جوشی ۱۱۰ میلیمتر (پلی ران) درپوش تست جوشی ۱۱۰ میلیمتر (پلی ران) 5755 5755