قیمت پایه محصولات پتروشیمی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اساس مصوبه شماره ۹۱۱۰۸ /ت مورخ ۱۱/۰۷/۹۷ هیئت محترم وزیران، خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود، لذا بر این اساس قیمت گذاری محصولات پتروشیمی طبق متوسط نرخ ارز در سامانه نیما برابر ۱۰۸۹۲۶ ریال صورت پذیرفت.

مطالب مفید دیگر :

اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در استان سمنان – عربستان به دنبال ساخت واحدهای جدید پتروشیمی در ایالات متحده – صدور مجوز برای واردات PVC با هدف تنظیم بازار – اختصاص ۲۰ تن بذر کلزا به کشاورزان مهرانییک محصول ارزشمند با ۱۰ سال ثمردهی مستمر

بیشتر بخوانید !
شرکت پتروشیمی شیراز فعالیت متوقف شده را آغاز کرد