صدور مجوز برای واردات PVC با هدف تنظیم بازار
صدور مجوز برای واردات PVC با هدف تنظیم بازار
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

صدور مجوز برای واردات PVC با هدف تنظیم بازار

کمیته تخصصی پتروشیمی درراستای تنظیم بازار و به منظور کاهش التهاب بازار PVC ، واردات این محصول را برای عرضه از طریق سازوکار قیمت گذاری تلفیقی تصویب کرد.

در شرایطی که در ۷ ماه نخست سال گذشته بیش از ۳۰ درصد حجم عرضه شده پی وی سی شرکت های پتروشیمی به مچینگ می رفت و عرضه کنندگان با تخفیف ۵درصد به فروش این محصول می پرداختند، در اواخر سال ۹۸ و با افزایش نرخ ارز، تقاضای این محصول به شدت افزایش یافت.بر اساس این گزارش ، در اسفند ماه سال گذشته و با مصوبه کمیته تخصصی پتروشیمی، عرضه سلف بلند مدت ۳ ماهه در جهت کاهش رقابت در معاملات، توسط شرکت های پتروشیمی آغاز شد که طی دو هفته پس از اجرای آن درصد رقابت به صفر رسید.

اما دوباره در اواخر فروردین ۹۹ و با افزایش نرخ ارز و اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد، میزان تقاضا افزایش یافت. این بار کمیته تخصصی پتروشیمی واردات PVC توسط تولیدکنندگان این محصول و عرضه محصول با قیمت تلفیقی را به منظور کاهش رقابت بی رویه تصویب کرد.

مطالب مفید دیگر :

ریل گذاری در صنایع پایه به سمت صنایع پایین دست هدایت شودچتر بیمه برای صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در عراقپیش بینی های هواشناسی کشاورزی برای روزهای آیندهبیابان‌های ایلام ۲۰ هزار هکتار کاهش می‌یابدقیمت پایه محصولات پتروشیمی

بیشتر بخوانید !
ریل گذاری در صنایع پایه به سمت صنایع پایین دست هدایت شود