دولت برای هر هکتار آبیاری قطره‌ای ۱۳ میلیون تومان یارانه می‌دهد
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

دولت برای هر هکتار آبیاری قطره‌ای ۱۳ میلیون تومان یارانه می‌دهد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: طبق تعهدات صورت گرفته امسال باید دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغات استان به سامانه‌های آبیاری نوین با اعتبار دولتی ۲۵ میلیارد تومان وپنج میلیارد تومان آورده کشاورزان مجهز شود.

سیدمجید موسوی با اشاره به وسعت راضی کشاورزی و باغاتی که به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند اظهار کرد: تا کنون ۱۶ هزار هکتار از ۵۰ هزار هکتار اراضی استان به سامانه نوین آبیاری تجهیز شده است.

وی با اشاره به سهم این سامانه‌ها در اراضی کشاورزی استان افزود: این میزان ۳۲ درصد از اراضی کشاورزی و باغات استان را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه هر سال تعهداتی در خصوص تجیهز اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری ایجاد می‌شود، ادامه داد: سال گذشته هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده‌اند، این اقدام ۱۶ میلیارد تومان هزینه داشته که ۱۳.۵ میلیارد تومان آن اعتبار دولتی و ۲.۵ میلیارد تومان آن هم آورده کشاورزان بوده است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تعهد امسال استان در این زمینه توضیح داد: طبق تعهدات صورت گرفته امسال باید دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغات استان به سامانه‌های آبیاری نوین با اعتبار دولتی ۲۵ میلیارد تومان و پنج میلیارد تومان آورده کشاورزان مجهز شود.

این مسئول اضافه کرد: به ازای هر هکتار تجهیز زمین‌های کشاورزی به سیستم آبیاری قطره‌ای ۱۳ میلیون تومان و به ازای هر هکتار آبیاری بارانی مکانیزه ۱۱ میلیون تومان یارانه دولتی پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید !
تاریخچه مواد PE100

موسوی توضیح داد: علاوه بر این، به ازای هر هکتار آبیاری بارانی کلاسیک ثابت نیز هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به ازای هر هکتار آبیاری کم فشار و انتقال آب با لوله یارانه دولتی پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با اشاره به تاثیر تجیهز زمین‌های کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری گفت: در شرایطی که استان با مشکل کم آبی مواجه است، راه اندازی چنین سیستم‌هایی باعث صرفه جویی در مصرف آب و حفظ ذخایر موجود می‌شود.

مطالب مفید دیگر :

امضای قرارداد ساخت واحد الفین پتروشیمی بوشهر – ۱۱۳۵ پروژه کشاورزی توسط رییس جمهوری در کرمان به بهره‌برداری رسید – ذخیره ۳۴۹ میلیون مترمکعبی سد زاینده‌رود – فناوری نانو مشکل آبیاری را در کشاورزی حل کرد – تخریب ۷۰۰ هکتار جنگل ۳.۵ میلیون ساله برای انتقال آب خزر