اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در استان سمنان
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در استان سمنان

مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: طرح تجهیز و نوسازی اراضی شامل تسطیح اساسی، تسطیح نسبی و جاده‌های بین مزارع در استان سمنان اجرا می شود.

حسین شاهینی مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در جمع برخی از بهره‌برداران بخش کشاورزی سمنان گفت: طرح تجهیز و نوسازی اراضی شامل تسطیح اساسی، تسطیح نسبی و جاده‌های بین مزارع در استان سمنان اجرا می شود.

او افزود: این طرح باهدف مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان انجام می‌شود.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اقدامات این مدیریت در راستای استفاده مناسب از ظرفیت‌های آب‌وخاک بیان کرد: احداث سامانه‌های آبیاری، زهکشی داخل مزرع و ابنیه مربوط به آن، آرایش مناسب هندسی، قطعه‌بندی و تسطیح اراضی، احداث جاده‌های بین مزارع و دسترسی و ارتباط بین قطعات زراعی برخی از این اقدامات است.

شاهینی با بیان اینکه اقدامات ذکرشده باهدف تسهیل در امر مکانیزاسیون، پخش یکنواخت آب در سطح مزرعه، جمع‌آوری رواناب و زهکشی زیرزمینی در دستور کار است تصریح کرد: با انجام این اقدامات زیربنای لازم مهندسی و اجتماعی برای سهولت فعالیت کشاورزی و تولیدات بیشتر فراهم می‌شود.

او با بیان اینکه استان سمنان دارای حدود ۹۸ هزار هکتار اراضی آبی بوده که عمده آبیاری اراضی به‌صورت سنتی است، ابراز داشت: تجهیز و نوسازی اراضی در قالب سه طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد‌های مخزنی و بند‌های انحرافی گرمسار، آرادان و دامغان، تجهیز و نوسازی اراضی پایاب شبکه‌های سنتی و شن‌ریزی جاده‌های بین مزارع در دستور کار مدیریت آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید !
3 طرح بزرگ پتروشیمی از سوی رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد

مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: با اعتبارات سال ۹۷ به میزان ۵۱۱ هکتار از اراضی تحت عملیات تسطیح اساسی و حدود ۱۰ هکتار تحت عملیات تسطیح نسبی قرارگرفته‌اند و حدود ۱۱ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع نیز شن‌ریزی و رگلاژ شده‌اند.

مطالب مفید دیگر :

بررسی ورود فناوری به استارتاپ‌های کشاورزی و باغبانی در دانشگاه آزاد – مازندرانی‌ ها امسال یک میلیون و ۷۰۰هزار اصله نهال می‌کارند – ماجرای تحریم هایی که صادرات فولاد ایران را افزایش داد – پروژه‌های آبخیزداری اردبیل ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد – مصرف سم کشاورزی استان مرکزی کمتر از میانگین کشوری